[FIJI] Labour men – Rewa River – Fiji BURTON BROS. # 2963