Ask a question

  • Ask a question about this item:

    # 38365

    POMPE VAN MEERDERVOORT, Johannes Lijdius Catharinus (1829-1908)

    Beknopte handleiding tot de geneesmiddelleer : ten gebruike van de Keizerlijke Japansche Geneeskundige School te Nagasaki.